Myndigheten för yrkeshögskolan

av Marie den 13 juni, 2016

Svenska tandsköterskeutbildningen ska
uppnå nationell standard och kommer
därför att justeras, hur förändringarna
i utbildningen ska gå till diskuterades
på Myndigheten för yrkeshögskolans,
MYH:s, senaste möte.
– DET VAR ETT mycket positivt och bra möte.
Eftersom utbildningen behöver uppgraderas för
att uppnå nationell standard och EU-anpassas
behöver den förlängas för att nytt innehåll ska få
plats. Den främsta justeringen är att det nu ska
ingå ett examensarbete i utbildningen, säger
Susanne Nordberg, ordförande i Svenska tandsköterskeförbundet.
Utbildningen som idag är på 1,5 år kan
komma att behöva förlängas med 2-3 veckor för
att det ska finnas utrymme för examensarbetet.
På så vis blir tandsköterskeutbildningen den
första inom yrkeshögskolan att anpassas till EUstandard
och uppgraderas till nivå 5.
– MIN FARHÅGA VAR att vi skulle bli tvungna att
få plats med examensarbetet i den nuvarande
utbildningslängden och det skulle bli en väldigt
stor press på eleverna. Nu visade det sig att det
inte var några som helst problem att förlänga
utbildningen och det känns väldigt bra. Att vi
får en enhetlig nationell kursplan stärker också
synen på yrkesrollen och kompetensens tillförlitlighet,
säger Susanne Nordberg.
JOSEFINE BJELKHOLM

{ 0 kommentarer… lägg till en nu }

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: