Minamatakonventionen

av Marie den 13 juni, 2016

STF vill behålla strängare
lagar för hanteringen
av amalgam.Inom kort skriver Sverige under
Minamatakonventionen. Den innebär
att vi förbinder oss att aktivt arbeta för
att fasa ut användandet av kvicksilver.

FÖRSLAGET INNEBÄR
att FN:s alla medlemsländer
kommer att
anta en konvention
om utfasning av kvicksilver
av miljö- och
hälsoskäl. Den främsta
orsaken är att en spridning
av tungmetallen
till miljön gör att våra
livsmedel på sikt kan
komma att innehålla farligt höga halter av
kvicksilver.
Erja Anttonen, samordnare och vice sekreterare
i förbundsstyrelsen, representerade STF vid
remissmötet om en den nya kvicksilverförordningen
som hölls den 8 mars i Stockholm vid
regeringskansliet.
I annexet till konventionen finns även
amalgam nämnt och det innebär att de länder
som skriver under konventionen förbinder sig
att vidta vissa åtgärder för att minska användningen
av amalgam.
– För Sverige är det allra viktigast att vi får
behålla och rätta oss efter vår egen grundlag
som ju förbjuder hanteringen av amalgam. Det
finns särskilda undantag vad gäller medicinska
skäl, men i det stora hela har Sverige en
strängare lagföring än de krav som ställs ifrån
EU:s sida, därför har vi skrivit ett särskilt önskemål
om just detta, vilket vi tydligt har påpekat,säger Erja Anttonen.
JOSEFINE BJELKHOLM

{ 0 kommentarer… lägg till en nu }

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: