Odontologiska riksstämman 2016

av Marie den 11 oktober, 2016

STF monter A21:53

Studentloungen A21:20

Torsdag den 17 november i sal A 6 föreläser STF om Framtidens Tandsköterskeutbildning 2025.

 

Välkommen till vår föreläsning om framtidens tandsköterskor på odontologiska riksstämman 16-18 november 2016, önskar Svenska Tandsköterskeförbundet.

Torsdag 17 november klockan  09:00- 10:00, Sal A6

Framtidens Tandsköterskeutbildning 2025

Nordplus Horisontal-projekt Nord Plus Horisontal är ett nordiskt samverkansprojekt för att stärka samarbeten och för att genomföra aktiviteter. Syftet med samarbetet var att undersöka utvecklingstrender och se i vilken riktning tandsköterskeutbildningen bör utvecklas för att rusta tandsköterskorna inför framtidens utmaningar. De utmaningar vi har identifierat är bland annat:

  • Befolkningen i de skandinaviska länderna kommer om tio år bestå av fler äldre med fler egna tänder än i dag
  • Migration, smittrisk och resistens kommer att leda till ökade utmaningar när det gäller risk för infektioner och krav på patientsäkerhet
  • Ny odontologisk teknologi
  • Nya organisations- och samarbetsformer
  • Nya förväntningar på patientbehandlingen
  • Behovet av att de odontologiska teamen ska kunna arbeta efter LEON-principen (Lägsta-Effektivaste-Omhändertagande-Nivå)

Om tandsköterskorna ska kunna utföra dessa uppgifter på ett kompetent sätt finns det behov av nya kompetenser. Tandsköterskorna är en yrkesgrupp som det kommer att vara viktigt att räkna med när man planerar hur tandvårdens uppgifter ska lösas i framtiden. Både helt nya kompetenser, men även existerande kompetenser, kommer att efterfrågas i större omfattning än hittills.

Föreläsare, Erja Anttonen, Bo Danielsen, Marie Udén. Louise Ericson, moderator I samarbete med Svenska Tandsköterskeförbundet

{ 0 kommentarer… lägg till en nu }

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: