Ledare 2 2016 – Rekonstruktion

av admin den 26 november, 2016

Svenska tandsköterskeförbundet har som ni säkert märkt inte avvecklat verksamheten som vi varslade om för ett år sedan. Under årets representantskap lade istället styrelsen fram ett förslag om rekonstruktion av förbundet. Detta med anledning av ett positivt inflöde av medlemmar under året och det vore olyckligt om det inte finns ett förbund som pratar för just den yrkesverksamma tandsköterskan. Men vi har fortfarande en utmaning med ekonomin inom förbundet.

Rekonstrueringen av förbundet är att vi centraliserar ekonomin för en mer effektiv och rättvis fördelning. Vad innebär då vårt förslag på rekonstruktion för varje enskild medlem?

Som medlem idag i STF kan man även tillhöra en sektion eller en förening. Med en rekonstruktion skulle det inte innebära någon förändring mer än att du som medlem tillhör ett nätverk istället för sektion eller förening.

Jag vill förklara varför detta skulle göra förbundet starkare:
Idag finns det sex stycken aktiva sektioner och sju stycken aktiva föreningar. Detta innebär 13 stycken olika styrelser, 13 stycken årsmöten och konferenser m.m. Med ny föreslagen organisation så försvinner alla formella styrelsemöten och årsmöten. Vi gör EN kurskatalog där alla nätverk kan marknadsföra sin kurs alternativt konferens vilket stärker STF sammanhållning när man träffas och pratar tandvård. Det sparar pengar och stärker oss som Förbund i vår profession. Vi kan dela med oss av utställare, föreläsaren m.m. nätverk emellan. Detta är inget ovanligt att man stärker en organisation med gemensamma mål och stödresurser kallas konsolidering.

En annan aspekt är att alla skall känna en bättre samhörighet så det inte blir Ni och Vi. Vilket det finns en viss känsla av idag.

Att tillhöra ett förbund vare sig det är ett yrkesförbund, fackförbund eller ett politiskt förbund behöver man förstå att det är tillsammans man är starka och inte ensam i den stora massan. Man behöver också förstå att alla måste bidra för att vi tillsammans skall kunna bli starka och kan bidra till en bättre situation om det så är för ortodontitandsköterskan eller för den allmänna tandsköterskan. Vi är alla tandsköterskor i grund och botten och behöver hålla ihop för att vår framtid skall tryggas.

susanneÖnskar alla en fin vår och härlig sommar

Susanne Nordberg
Ordförande
svenska tandsköterskeförbundet

{ 0 kommentarer… lägg till en nu }

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: