Ledare 3 2016 – Sektioner blir nätverk i omorganisationen

av admin den 26 november, 2016

Varför känns det alltid som att tiden går fortare när man är ledig? På jobbet tittar jag på klockan och undrar, är hon verkligen bara 10.00? Under semestern däremot – då rusar tiden! Jag har i alla fall haft en bra sommar och hoppas även Ni har kunnat njuta ordentligt av den.

Så, tillbaka till fasta tider med patienter, fika, lunch och vips är man inne i ekorrhjulet igen. Men förhoppningsvis med trevliga arbetskamrater och en arbetsplats som ger möjlighet till personlig utveckling. Och, även om det varit sommar och ledighet så står inte STF stilla. Förslaget på den nya kursplanen för tandsköterskeutbildningen är inlämnat till MYH och nu ute på remiss för påseende. Vi har planerat att delta på flera möten inom branschen som vi är inbjudna till och inte minst så pågår planeringen av nästa års konvent på för fullt.

Som ni också är medvetna om har vi som förslag att hitta en ny form av organisation inom förbundet. Detta för att vi även i fortsättningen ska kunna föra talan för ALLA tandsköterskor oavsett om man är vidareutbildad och därmed har en stark sektion bakom sig eller inte. Omorganisationen har dock genererat lite oro bland medlemmar i vissa sektioner. Man tycker att en omorganisation inte gynnar deras sektion och ifrågasätter nyttan med att vara med i STF. Varför då undrar jag?

STF gör konsolideringen för att vår yrkesgrupp även framöver ska kunna påverka branschen, genomföra och påverka vår utbildning samt fortsatt kunna informera medlemmarna i olika medier som till exempel vår tidning.

Fördelen med en omorganisation för medlemmen är att vi kommer ha större möjligheter att se utbudet av vilka kurser och konvent som de olika sektionerna/nätverken erbjuder och i och med det kommer fler att kunna välja fritt och inte bli bundna till endast en kurs. Respektive sektion kommer inte att behöva lägga tid på att tillsätta styrelser utan kan fokusera på sin kärnverksamhet. Med en omorganisation kommer STF bli ett starkare och mer homogent förbund och kunna påverka mer. Vi kommer under hösten att fortsätta vår dialog med sektionerna.
Så med det sagt ser vi fram emot en fin och härlig höst med flera möten inom branschen samt beslut på hur utbildningsplanen kommer tas emot.

susanneGlöm inte besöka oss på riksstämman den 16-18 november.

Susanne Nordberg
Ordförande
svenska tandsköterskeförbundet

{ 0 kommentarer… lägg till en nu }

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: