Tidningen Tandsköterskan

tidningen06Tandskötersketidningen är en medlemstidning med information om vad som händer såväl lokalt som centralt, belyser kommande aktiviteter, utbildningar samt publicerar vetenskapliga artiklar och referat. Tandskötersketidningen utkommer med 4 nummer per år.

Ansvarig utgivare: Susanne Nordberg

Har Du inte fått tidningen?
Kontakta STF vid uteblivande av tidning. Tel 060 56 06 12

Insändare sändes till:
Redaktör Björn Hultman

bjorn.hultman@justrivista.se

Vill du annonsera?

För annonsering
Kontakta Lotta Carlsson,  Just Media AB
Tel:  031-929340,  0707-586693