Vi flaggade redan för ett par år sedan för en framtida brist på tandsköterskor. Nu har vi nått en punkt då tandsköterska är ett bristyrke i hela Sverige. Det gör att många kliniker tvingas rekrytera outbildad personal, med förhoppningen att de ska intressera sig för yrket och så småningom vilja utbilda sig till tandsköterskor, säger Susanne Nordberg, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Tandsköterska har ingen skyddad titel, vilket gör att vem som helst kan kalla sig tandsköterska oavsett kompetensnivå. I december 2014 introducerades en nationell tandsköterskeutbildning vilket vi arbetat hårt för i Svenska Tandsköterskeförbundet. Detta innebär att samtliga tandsköterskor som utbildas i framtiden kommer att ha samma kompetensgrund.

-Jag vill uppmana tandsköterskor att gå med i vårt yrkesförbund. Det gör att vi tillsammans kan arbeta för att driva den här typen av prioriterade yrkesfrågor som säkerställer en hög kompetensnivå och en patientsäker tandvård, säger Susanne Nordberg.