Styrelsen

 

Förbundet

Svenska Tandsköterskeförbundet

Affärsgatan 6.

862 31 Kvissleby

tel 060 56 06 12

exp@svetf.se

 

Förbundsordförande: Erja Anttonen, Norrköping, erja.anttonen@specialisttandlakarna.se

Vice ordförande: Carin Jakobsson, Gotland,  carin.jakobsson@telia.com

Kassör Karin Udén, Sundsval,l karin.uden@hotmail.com

Vice kassör Monalill Hulander, Jönköping, mhulander@hotmail.com

Sekreterare Marie Udén, Sundsvall, exp@svetf.se

Vice sekreterare: Annika Wahlström, Göteborg,  annika.wahlstrom@vgregion.se

Suppleant: Marita Fager, Kolmården, marita.fager@ptj.se


Revisor Ess2 revisionsbyrå.

Intern Revisorer Ulla Nööjd, Göteborg, ulla.noojd@hotmail.se  Annica Wiesler-Sten, Holmsund, annica.wieslersten@yahoo.se

Revisorssuppleanter Lena Jonsson, Växjö, lena_jon1@tele2.se  Agnetha Boström, Luleå, agnethabostrom@telia.com

Etiska nämnden MonaLill Hulander,Jönköping, mhulander@hotmail.com  Monica Björkman,Malmö, monica.bjorkman@skane.se

Valberedning Monica Björkman,Malmö, monica.bjorkman@skane.se   Katarina Löwenbeck, Göteborg, katarina.lowenbeck@vgregion.se