Förbundsstyrelsens ansvarsområden

Tandvårdsgruppen/utbildning

Erja Anttonen

Marie Udén

Odontologiska Riksstämman/FDI

Vakant
Marie Udén

Redaktionsutskottet

Annika Wahlström
Björn Hultman

Representantskapet

Karin Udén
Expeditionen

Planeringskonferensen

Expeditionen

Skolinformation

Marie Udén

Tandvård mot tobak

Marie Udén

MonaLill Hulander

Munhälsodagen

Marie Udén

Yrkeskonferensen

Arbetsgrupp från styrelsen

Expeditionen