Riksstämman 2017 en succé!

Riksstämman 2017 blev för oss en succé, med många besökare i montern, inspirerande samtal och ett 30-tal nya medlemmar. Tack för i år!