Silhouettes of Business People Discussing Business Issues

Förbundet är en tongivande röst inom tandvårdsfrågor och har nått stor framgång i frågor såsom den uppmärksammade certifieringen av tandsköterskor samt yrkesutbildningen.