Lokalföreningar

.
Vi ses i våra lokalföreningar ca två gånger per år. Alla sköterskor är med oberoende av arbetsgivare, offentlig eller privat.

Det är blandade träffar med föreläsare, besöka varandras arbetsplatser, information från moderförbundet, demonstrationer från leverantörer och naturligtvis en av de viktigaste delarna att känna gemenskap med övriga tandsköterskor och utbyta erfarenheter.