Sektionen för Protetik och Bettfysiologi

Medlemmarna arbetar inom specialisttandvården – men även tandsköterskor, som arbetar med protetik och bettfysiologi inom allmän- och privattandvården är välkomna.

Syfte är att: Främja utbildning, när vi själva ordnar kurser, så blir det med spets och med fördjupning inom våra specialiteter. Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och höja yrkets status.

Inom specialisttandvården så jobbar man i ett ganska smalt fält. Det är då viktigt att träffa andra som arbetar med liknande arbetsuppgifter för att få tips och större kontaktnät.

Sektionen har för närvarande ca 80 medlemmar.