Sektionen för Sjukhustandsköterskor

Sjukhustandvård, Oral medicin, Käk- och munsjukdomar och medicinsk tandvård

Vi är den gren inom tandvården som tar hand om patienter som behöver ett särskilt omhändertagande, till exempel på grund av medicinska skäl, funktionshinder eller tandvårdsrädsla. Bemötande och ett gott omhändertagande är viktigt för oss.

Sjukhustandsköterskesektionen bildades 1979 och vi är för närvarande ca 90 medlemmar.

Vår målsättning är att vi som tandsköterskor utvecklas inom vårt yrke. Detta gör vi genom att anordna gemensamma föreläsningar, träffas för att utbyta erfarenheter från våra klinikers olika inriktningar. En vårkurs med årsmöte, anordnas årligen, vilken förläggs till olika orter inom Sverige.