Startsida

SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET har
som ni säkert märkt inte avvecklat verksamheten
som vi varslade om för ett år sedan.
Under årets representantskap lade istället
styrelsen fram ett förslag om omorganisation
av förbundet. Detta med anledning av ett positivt
inflöde av medlemmar under året och det vore olyckligt
om det inte finns ett förbund som pratar för just den
yrkesverksamma tandsköterskan. Men vi har fortfarande
en utmaning med ekonomin inom förbundet.
VAD INNEBÄR DÅ vårt förslag på omorganisation för varje
enskild medlem?
Som medlem idag i STF kan ingå i en lokalförening eller
välja till en sektion. Med en omorganisation skulle det inte
innebära någon förändring mer än att du som medlem
tillhör ett nätverk istället för sektion eller förening.
Jag vill förklara varför detta skulle göra förbundet
starkare:
IDAG FINNS DET sex aktiva sektioner och sju aktiva föreningar.
Detta innebär 13 olika styrelser, 13 årsmöten och
konferenser med mera. Med ny föreslagen organisation
så försvinner alla formella styrelsemöten och årsmöten.
Vi gör EN kurskatalog där alla nätverk kan marknadsföra
sin kurs alternativt konferens vilket stärker STF:s sammanhållning
när man träffas och pratar tandvård. Det sparar
pengar och stärker oss som förbund i vår profession. Vi
kan till exempel dela med oss av utställare och föreläsare
nätverk emellan. Det är inte ovanligt att man stärker upp
en organisation med gemensamma mål och stödresurser.
Det kallas för konsolidering.
Målet är att hitta en god samhörighet i förbundet
där alla känner delaktighet och gemenskap och ingen
utanförkänsla uppstår.
NÄR MAN TILLHÖR ett förbund, vare sig det är ett yrkesförbund,
fackförbund eller ett politiskt förbund, behöver
man förstå att det är tillsammans man är starka och att
man inte är ensam i den stora massan. Man behöver
också förstå att alla måste bidra för att tillsammans kunna
skapa en bättre situation om det så är för ortodontitandsköterskan
eller för den allmänna tandsköterskan. Vi är
alla tandsköterskor i grund och botten och behöver hålla
ihop för att vår framtid skall tryggas.
Jag önskar er alla en fin vår och härlig sommar!

susanneSusanne Nordberg.

Förbundsordförande Svenska tandsköterskeförbundet.

  • Det här är Svenska tandsköterskeförbundet 
  • STF är det enda förbundet som samlar alla Sveriges tandsköterskor, oavsett arbetsplats, arbetsuppgifter eller facklig tillhörighet.
  • STF finns med när tandvårdsfrågor diskuteras, i branschen eller i samråd med myndigheterna.
  • STF lyfter tandsköterskans status och därmed på sikt löner genom att ständigt finnas med som en påverkande part.                               
  • STF arbetar med den nationellt likvärdiga tandvårdsutbildningen, så att alla tandsköterskor får en gedigen utbildning som banar väg för delegerat arbete och höjd lön.  
  • STF består av en moderorganisation, sektioner för olika yrkesinriktningar och ett antal lokala yrkesföreningar. Omarbetas till nätverk under 2016.

Tryck här, bli medlem i STF

Ett medlemskap i STF ger en mängd medlemsförmåner, som exempelvis lägre pris på förbundets yrkeskonferens, förmånliga priser på försäkringar och tidningen Tandsköterskan direkt hem i brevlådan.

Som medlem hjälper du till att stötta din yrkeskår och driva tandvården framåt i en riktning som gagnar hela teamet.