"Arbetssättet skiljer sig åt beroende på erfarenhet och utbildning. Det som förenar är dock att det är ett yrke som behöver utföras av välutbildade proffs."

”Uppvärdera yrkeserfarenheten hos tandsköterskor”

DEBATT . Pandemin visar hur viktigt det är med hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket. Det skriver Vision, Unionen och STF som menar att vårdgivare nu måste uppvärdera yrkeserfarenheten.

Läs mer

Aktuella artiklar

Så tycker facken om lönesituationen för tandsköterskor

Avtalsförhandlingarna . är i slutfasen och ett nytt löneavtal förväntas vara klart den 30 januari. Trycket underifrån är hårt, men också pressen från arbetsgivarna att hålla igen. Men hur står sig egentligen tandsköterskornas löner i förhållande till likvärdiga yrkesgrupper och hur ska man lönemässigt värdera utbildning och erfarenhet. Svenska Tandsköterskeförbundet har pratat med ombudsmännen Gunilla Krieg på Unionen och Carl Eos på Vision, de två stora fackförbunden som organiserar landets tandsköterskor.

Läs mer

”Jag kan inte tänka mig något bättre än barntandvård”

Att jobba inom pedodonti . är att jobba med bara en sorts patienter, men med alla sorters tandvård. Till tandsköterskan Eva Jansson i Stockholm kommer rädda barn, sjuka barn, barn som råkat ut för olyckor och barn med tandutvecklingsstörningar. Detta är den sista delen i artikelserien där vi tittat närmare på olika specialistområden.

Läs mer

Låt oss prata om förväntningar

Jag är en person . som har ganska höga förväntningar på det mesta, utan att tänka på att jag har det. Framför allt höga förväntningar på saker som är bokade lite längre fram som tex en semesterresa, en weekendresa, en föreställning eller ett besök på en nöjespark. 

Läs mer

Tre nordiska länder enades om ökad kompetens till 2025

Målet är att höja . tandsköterskornas grundkompetens till 2025. Det blev resultatet när tandsköterskor från tre nordiska länderna samlades för projektet Nordplus Horisontal.
– Jag var så imponerad av deltagarnas engagemang och kunskap i projektet, säger tandläkare Louise Ericson, som var en av representanterna från Sverige.
Detta är sjunde och sista delen om tandsköterskans historia. 

Läs mer

Tips och trix för en effektivare arbetsdag

Effektiv på jobbet? Det finns många tips för att jobba lite smartare och lite snabbare ute på klinikerna runt om i landet. Dela med dig av just dina bästa tips och trix. Här kommer några guldkorn från Karin i Sundsvall.

Läs mer

STF söker nya ledamöter

Har du intresse för tandvårdsfrågor . i allmänhet och tandsköterskans roll i synnerhet? Vill du vara med att bidra, påverka och arbeta för att stärka tandsköterskans roll, yrkesförbundet och dess medlemmar? Ta chansen att ta en plats i Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse 2021.

Läs mer

Får man ignorera rekommendationerna?

Etiska nämnden . får in många frågor kopplade till den pågående Corona-pandemin, och vi försöker svara på dem alla så gott vi kan. Denna gång om en arbetsgivares skyldighet att följa de aktuella rekommendationerna och skyldigheten att följa arbetsmiljölagen.

Läs mer

Konsten att renovera och bygga nytt

För en specialisttandsköterska inom oral protetik ser den ena arbetsdagen aldrig likadan ut som den andra. Utmaningen är att kunna mycket om många olika tandproblem. Belöningen är patienternas glädje över att bli fina i munnen igen. Detta är den tredje delen i artikelserien där vi tittar närmare på olika specialistområden.

Läs mer

IVO kallar till möte om Covid-19

Inspektionen för vård och omsorg . har kallat till möte om prioriteringar och lärdomar avseende Covid-19. Svenska Tandsköterskeförbundet medverkar och hoppas bland annat på sikt få tydligare riktlinjer för tandvården vid krissituationer.
– Vi har nu en extrem situation som påverkar tandvården på många sätt, och det är självklart viktigt för oss som förbund vara med i diskussionerna om vad som nu skall prioriteras och vilka lärdomar vi fått under pandemin, säger Marie Udén, ordförande STF.

Läs mer