"Som i all annan specialisttandvård har patienterna på protetikavdelningen remitterats dit. Patienterna är i alla åldrar, men vanligast är 50 plus. De har också många olika bekymmer"

Konsten att renovera och bygga nytt

För en specialisttandsköterska inom oral protetik ser den ena arbetsdagen aldrig likadan ut som den andra. Utmaningen är att kunna mycket om många olika tandproblem. Belöningen är patienternas glädje över att bli fina i munnen igen. Detta är den tredje delen i artikelserien där vi tittar närmare på olika specialistområden.

Läs mer

Aktuella artiklar

IVO kallar till möte om Covid-19

Inspektionen för vård och omsorg . har kallat till möte om prioriteringar och lärdomar avseende Covid-19. Svenska Tandsköterskeförbundet medverkar och hoppas bland annat på sikt få tydligare riktlinjer för tandvården vid krissituationer.
– Vi har nu en extrem situation som påverkar tandvården på många sätt, och det är självklart viktigt för oss som förbund vara med i diskussionerna om vad som nu skall prioriteras och vilka lärdomar vi fått under pandemin, säger Marie Udén, ordförande STF.

Läs mer

Lyckat antitobaksprojekt lyfts på Riksstämman

På onsdag . i nästa vecka drar Sveriges Tandläkarförbund igång årets Riksstämma som i år genomförs digitalt. Svenska Tandsköterskeförbundet är inbjudna och kommer att delta i en diskussion om hur man bäst kan tackla tobak i tandvården genom att presentera en lyckad satsning från Västernorrland kallad Tobaksfri duo.

Läs mer

Utbildningen till tandsköterska blev KY-utbildning

Kvalificerad yrkesutbildning . och nationella riktlinjer var två landvinningar på 2000-talet. Och för tio år sedan utvidgades utbildningen till tre terminer och 300 poäng. Men redan i slutet på 60-talet infördes byxdressen, så tandsköterskan slapp visa låren för tandläkaren.

Läs mer

Tillsammans är vi en kraft att räkna med

Avtalsrörelsen . pågår för fullt. Unionen jobbar för att alla medlemmar ska få så bra villkor som möjligt vad gäller lön, jämställdhet, flexpension, arbetsmiljö och så vidare. Men det är tuffa förhandlingar. Vi tog ansvar i kris och pausade förhandlingarna i våras. Nu är förutsättningarna annorlunda och det är dags för en rimlig löneökning!

Läs mer

Kalkoner på dans

Det är lätt att glömma . hur samstämda man är i ett team efter ett tag. Min förra tandläkare och jag skulle nog kunnat jobba en vecka utan att prata med varandra. Man blir liksom expert på att överhöra saker och mystiskt plocka fram det som behövs.

Läs mer

Röntgentandsköterskan sköter hela flödet

Vi fortsätter vår artikelserie . där vi tittar närmare på olika specialistutbildningar. Den här gången om att specialisera sig som röntgentandsköterska som är ett självständigt arbete där du har hand om patienten hela vägen. Och ett tekniskt intressant jobb där du fungerar lite som en detektiv. Ett arbete som kan vara både spännande och utvecklande.

Läs mer

Byt inte bort titeln tandsköterska vid fortbildning

En tandsköterska . som vidareutbildar sig är fortfarande tandsköterska. Ändå finns det specialistutbildningar där titeln ändras till assistent.
– Tandsköterska är ju alltid grundnivån, precis som tandläkare, sedan kan man lägga till ”specialistkompetens inom” det man utbildat sig i, säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer

Två nya kurser när tandsköterskeutbildningen uppdateras

Den nationella . tandsköterskeutbildningen har fått nya föreskrifter. Det har bland annat resulterat i två nya kursen i utbildningen.
– Vi vill försäkra oss om att studenterna får ut så mycket som möjligt av sin utbildning, säger Anna-Karin Juhlén, rättshandläggare på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer