”Solo group” ger tandsköterskan mer ansvar

Runt om . på landets tandläkarmottagningar arbetar man oftast enligt vedertagna, men olika, arbetsmodeller. Vad skiljer dem åt, och vad finns det för fördelar, och kanske nackdelar med de olika modellerna? I en artikelserie tittar vi närmare på några av dessa arbetsmodeller och denna gång tittar vi närmare på den så kallade ”solo group-modellen”.

Läs mer

Aktuella artiklar

Camilla tog chansen att bli inspirerad

I mitten av oktober . arrangerade Svenska Tandsköterskeförbundet årets Höstinspirationsdagar i Sunne.
– Väldigt roligt att få träffa sin egen yrkeskår, säger ev deltagarna Camilla Ekerot.

Läs mer

Viktiga dagar för dentalbranschen

Den 13-15 november . är viktiga dagar för hela dentalbranschen; Odontologiska Riksstämma & Swedental på Stockholmsmässan. Temat för 2019 är ”Verksamhetsutveckling” som går i samverkans och hälsans tecken.

Läs mer

STF deltog på kvalitetskonferens 

Mellan 28 och 29 oktober . åkte Svenska Tandsköterskeförbundet till Västerås för att lyfta förbundets viktigaste frågor under konferensen Kvalitet i yrkesutbildning 2019.

Läs mer

Pedodontisektionen på Barntandvårdsdagar

Årets Barntandvårdsdagar . hölls i Borås 26-27 september. Konferensen ägde rum på Borås Kongress och hade ca 350 deltagare. Årets tema var Barnkompetens. Pedodontisektionen har sedan några år tillbaka förmånen att få vara med som utställare på barntandvårdsdagarna och vi fick många besökare till vårt bord. Några nya medlemmar lockades också till att bli medlemmar i Svenska Tandsköterskeförbundet och Pedodontisektionen.

Läs mer

STF söker nya ledamöter

Har du ett intresse . för tandvårdsfrågor i allmänhet och tandsköterskans roll i synnerhet? Vill du vara med att bidra, påverka och arbeta för att stärka tandsköterskans roll, yrkesförbundet och dess medlemmar? Ta chansen att ta en plats i Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse 2020.

Läs mer

7–19-modellen ger tid för både patienter och administration

Runt om . på landets tandläkarmottagningar arbetar man oftast enligt vedertagna, men olika, arbetsmodeller. Vad skiljer dem åt, och vad finns det för fördelar, och kanske nackdelar med de olika modellerna? I en artikelserie tittar vi närmare på några av dessa arbetsmodeller och först ut är den så kallade ”7-19-modellen”.

Läs mer

Många nya medlemmar efter nya certifieringen

Den nya certifieringen . av tandsköterskor har skapet ett stort intresse bland tandsköterskorna i Sverige. Och nu strömmar nya medlemmar in till förbundet.
– Det är fantastiskt roligt! Vi har jobbat länge och målmedvetet för att få till stånd en certifiering för tandsköterskeyrket, och nu får vi verkligen lön för mödan, säger Marie Udén, ordförande i STF.

Läs mer

Dialogmöte gav möte med Socialstyrelsen

I mitten av september . samlades representanter från hela tandvårdsområdet för ett dialogmöte om framtidens tandvård. Mötet arrangerades av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs mer

”Det är olustigt att jobba på en oärlig klinik”

Det kan kännas . väldigt olustigt att känna till missförhållanden, eller till och med brottsliga handlingar på sin arbetsplats. Följande fråga om tandvårdsstödet kom in till STF:s etiska nämnd och vi vände oss direkt till Försäkringskassan för att få svar.

Läs mer