Uppdelningen mellan administrativ och klinisk tid gör att tandsköterskorna kan fokusera helt på en arbetsuppgift i taget.

7–19-modellen ger tid för både patienter och administration

Runt om . på landets tandläkarmottagningar arbetar man oftast enligt vedertagna, men olika, arbetsmodeller. Vad skiljer dem åt, och vad finns det för fördelar, och kanske nackdelar med de olika modellerna? I en artikelserie tittar vi närmare på några av dessa arbetsmodeller och först ut är den så kallade ”7-19-modellen”.

Läs mer

Aktuella artiklar

Många nya medlemmar efter nya certifieringen

Den nya certifieringen . av tandsköterskor har skapet ett stort intresse bland tandsköterskorna i Sverige. Och nu strömmar nya medlemmar in till förbundet.
– Det är fantastiskt roligt! Vi har jobbat länge och målmedvetet för att få till stånd en certifiering för tandsköterskeyrket, och nu får vi verkligen lön för mödan, säger Marie Udén, ordförande i STF.

Läs mer

Dialogmöte gav möte med Socialstyrelsen

I mitten av september . samlades representanter från hela tandvårdsområdet för ett dialogmöte om framtidens tandvård. Mötet arrangerades av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs mer

”Det är olustigt att jobba på en oärlig klinik”

Det kan kännas . väldigt olustigt att känna till missförhållanden, eller till och med brottsliga handlingar på sin arbetsplats. Följande fråga om tandvårdsstödet kom in till STF:s etiska nämnd och vi vände oss direkt till Försäkringskassan för att få svar.

Läs mer

Yrkeskonferens som spanar in i framtiden

Nätverkande och gemenskap, . nya kunskaper och intressanta diskussioner – och mycket glädje.
2020 års Yrkeskonferens arrangeras 30–31 januari i Stockholm. Denna gång är blicken mer än någonsin riktad mot framtiden.

Läs mer

LIA flaskhals för framtidens behov av tandsköterskor

Praktikplatserna . under utbildningen är en av flaskhalsarna för att klara framtidens behov av tandsköterskor. Det menar Lisa Östbring, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan.
– Framförallt i storstadsregionerna har många så fullt upp att de har svårt att ta emot studerande, säger Lisa Östbring, som medverkar på yrkeskonferensen, 30-31 januari.

Läs mer

Kunskap minskar risken för kulturkrockar

Alla patienter . ska bemötas lika oavsett bakgrund. Men hur förebygger man kulturkrockar?
Framför allt genom att skaffa kunskap – och våga fråga. Det menar Katarina Reidal, som på Yrkeskonferensen ska tala om kulturella skillnader i tandvården.

Läs mer

Våga fråga – om drogmissbruk

Höstinspirationsdagarna: .
– Tandvården utgör en fantastisk kontaktyta för att ta upp frågor om missbruk, säger Leena Haraké, som håller föredraget ”Att vara verktyg för förändring” under Höstinspirationsdagarna.

Läs mer