Lena Romeling Gustafsson och Annica Krogell är båda tandsköterskor, som fått breddade och fördjupade arbetsuppgifter genom åren.

Tre centra tar hand om sällsynta hälsotillstånd

Under hösten . kommer vi i en artikelserie titta närmare på specialisttandvården, och först ut är sällsynta hälsotillstånd.
I Sverige finns tre tandvårdscentra med nationellt ansvar för barn och vuxna med sällsynta hälsotillstånd. Där görs utredningar och ges klinisk specialisttandvård samtidigt som kunskap samlas, forskas fram och sprids över landet.

Läs mer

Aktuella artiklar

Är det ok att vara grindvakt?

Att bli beordrad . att agera grindvakt under den pågående smittspridningen av Covid-19 är ofta en utsatt arbetsuppgift. Är arbetssituationen verkligen OK, undrar en frågeställare.

Läs mer

Premiär för tandvård på nätet

Västra Götaland . är en av de första Folktandvårdsorganisationerna att erbjuda tandvård direkt via nätet. Via en app och videosamtal kan patienten nu få direktkontakt med en tandläkare.
– Det här är en väldigt spännande tjänst och jag är glad att jag har fått vara med från början, säger Marianne Mellberg, tandsköterska på Folktandvården i Tidaholm.

Läs mer

Spännande seminarium med tobaksfrågan i fokus

Tandvården . har stora möjligheter att bidra i det drogpreventiva arbetet. Vi borde få ett utökat uppdrag när regeringen presenterar sin nya ANDT-strategi nästa år. Ta del av två viktiga seminarier under hösten, det senare arrangerat av Tandvård mot Tobak.

Läs mer

Yrket utvecklas utan att vi tänker på det

När jag var tandsköterskeelev, . så var känslan vid praktikens slut att jag var top notch! Kunde inte bli bättre sköterska liksom. Jag gick därifrån med goda vitsord, gofika i magen och en fin känsla i hjärtat.

Läs mer

Kliniksystern ansvarade för åtgärder utanför munnen

Det fanns många åsikter . om vad en tandsköterska skulle syssla med i början på 1900-talet. En del ville se henne som den tidens tandhygienist, enligt amerikanskt mått. Men efter en intensiv debatt i branschen begränsades arbetet till ”åtgärder utanför munnen”.

Läs mer

Samarbete med omvärlden jätteviktigt

Något av de absolut viktigaste . som Svenska Tandsköterskeförbundet gör är att kommunicera med och samarbeta med andra aktörer i samhället. De senaste åren har antalet sådana samarbeten vuxit, men det har kanske skett lite i det tysta. Vi fortsätter att belysa olika sorters samverkan som gynnar tandsköterskornas arbete. I denna sista del lägger vi fokus på samverkan mellan förbundet och omvärlden.

Läs mer

Brist på yrkeserfarna tandsköterskor

Hela 13 av landets 21 regioner . upplever brist på tandsköterskor när de behöver rekrytera.
Det visar SKR:s årliga enkät till regioner och kommuner angående rekryteringsläget för yrkeshögskolekompetenser.
– Bristen är inte större än de senaste åren, men vi ser en ökad efterfrågan på yrkeserfarna tandsköterskor, säger Lisa Östbring, omvärldsanalytiker på MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer

Trailern ger tandvård vid misstanke om covid-19

Tidigare var trailern . ett sätt att erbjuda tandvård till de som hade svårt att förflytta sig. När coronapandemin bröt ut blev tandvårdstrailern ett sätt att ge tandvård vid misstänkt covid-19 smitta.
– Vi kan göra precis samma sak i trailern som i vilket behandlingsrum som helst, utan att patienten behöver vistas i sjukhusmiljö, säger Britta Schüllerqvist, kommunikationschef på Folktandvården Gävleborg.

Läs mer