Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter Jönköpings lokalförening

.

Sammankallande
Ny på posten som sammankallade är:

Kerstin Gustafsson
kerstin.smile@hotmail.com

 

Övriga i arbetsgruppen består av:

Marita Lefvert

Maria Windorf

Annelie Gynnerstedt