Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter Jönköpings lokalförening

.

Sammankallande och kassör:

Monica Fritz

monica.fritz@rlj.se

 

Övriga i arbetsgruppen består av:

Marita Lefvert

Kerstin Gusafsson

Annelie Gynnerstedt

Maria Windorf