Almanackan

Kalendarium STF 2018 – 2019

2018

14 maj Socialstyrelsen Stockholm
Referensgruppsmöte i uppdraget att kartlägga hinder för samverkan tandvård och hälso- och sjukvård

21 maj IVO Göteborg
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bjuder in tandvårdsverksamheter till information och diskussion om patientsäkerhet.

24 maj Socialstyrelsen, hearing barnhälsovård Stockholm

31 augusti – 1 september FS möte Stockholm

4 september TLV Stockholm
TLV, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg och Strålsäkerhetsmyndigheten inbjuder aktörerna på tandvårdsområdet till dialog. Syftet med mötet är att myndigheterna och företrädare för olika delar av tandvården tillsammans ska diskutera viktiga och aktuella frågor inom tandvården

27 september Kursstart oral protetikutbildning Stockholm

9–10 november FS möte Stockholm

14 – 16 november Riksstämman Göteborg

2019
31 januari – 1 februari yrkeskonferensen Stockholm
2 februari FS möte Stockholm
22 Mars FS möte Stockholm
23 Mars RS Stockholm
26–28 april Verksamhetsplanering och FS Stockholm