Två generationer tandsköterskor

I vissa familjer . går yrkesvalen i arv. Eva Blomberg och hennes dotter Therese Karlsson har gått ett steg längre. Mor och dotter är inte bara tandsköterskor, de jobbar på varsin avdelning på samma sjukhus.

Läs mer

Mod att förändra, vad innebär det och vems ansvar är det?

Svenska Tandsköterskeförbundet . är på väldigt många möten under ett år med myndigheter och med branschen. På alla dessa möten talar vi om att vår utbildning verkligen har förbättrats och förfinats under åren, vi ligger precis på gränsen till en kandidatexamen. SeQF 5 med 325 YH poäng.

Läs mer

Nya lagen ska lyfta barns rättigheter

Den 1 januari . blev FN:s barnkonvention svensk lag. Det påverkar även tandvården där det finns förbättringar att göra när det gäller barns rättigheter och delaktighet. Det menar Agneta Robertsson, professor i pedodonti på Sahlgrenska akademin.

Läs mer

Toppbetyg för årets Yrkeskonferens

Bra föreläsare, bra middag och en fantastisk fest . . Det var några av framgångsfaktorerna som gjorde att tandsköterskorna gav årets yrkeskonferens toppbetyg.
– Vi hade drygt 230 delegater, men jag hade gärna sett att fler hade fått uppleva det här, säger Marie Udén, ordföranden i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer

Utökat samarbete med Unionen och Vision

Nu utökas . Svenska Tandsköterskeförbundets samarbete med fackförbunden Unionen och Vision ytterligare. Parterna vill fortsätta stärka tandsköterskornas yrkesroll och därigenom trygga patientsäkerheten inom tandvården.

Läs mer

Årsmöte med positiva förtecken

I slutet av mars kallar . Svenska Tandsköterskeförbundet till årsmöte. Det blir ett årsmöte med positiva förtecken, och det av flera anledningar.
– Vi är inne i en mycket positiv trend när det gäller nya medlemmar, och vi har många som är intresserade av att arbeta med olika styrelsefrågor. Det känns väldigt bra, säger Marie Udén, ordförande för Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer

Hur mycket skit ska man behöva ta?

Det är händer tyvärr . att tandläkare beter sig väldigt otrevligt mot sin tandsköterska. Det ska du inte behöva acceptera. Om du råkar ut för detta och behöver stöd och hjälp för att sätta stopp för trakasserierna kan vi på Etiska Nämnden hjälpa dig. Här är ett exempel på hur vi stöttade tandsköterskan Eva som blev illa behandlad av sig tandläkare.

Läs mer

Gladare och piggare personal med 3-3-modellen

Runt om på . landets tandläkarmottagningar arbetar man oftast enligt vedertagna, men olika, arbetsmodeller. Vad skiljer dem åt, och vad finns det för fördelar, och kanske nackdelar med de olika modellerna? I en artikelserie tittar vi närmare på några av dessa arbetsmodeller och nu har turen kommit till ”3-3-modellen”.

Läs mer

STF på plats på Riksstämman i Stockholm

Årets Odontologiska Riksstämma . med mässan Swedental lockade 11 160 besökare till Stockholmsmässan i november. Många var tandsköterskor och bland andra Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet fanns på plats.

Läs mer

”Du måste gå till din arbetsledare”

En tandsköterska . fick höra från en patient att tandläkaren luktade sprit, något som patienten reagerat över flera gånger. Hur skall tandsköterskan hantera situationen? Frågan besvarades av MonaLill Hulander på av STF:s etiska nämnd.

Läs mer