Många nya medlemmar efter nya certifieringen

Den nya certifieringen . av tandsköterskor har skapet ett stort intresse bland tandsköterskorna i Sverige. Och nu strömmar nya medlemmar in till förbundet.
– Det är fantastiskt roligt! Vi har jobbat länge och målmedvetet för att få till stånd en certifiering för tandsköterskeyrket, och nu får vi verkligen lön för mödan, säger Marie Udén, ordförande i STF.

Läs mer

Dialogmöte gav möte med Socialstyrelsen

I mitten av september . samlades representanter från hela tandvårdsområdet för ett dialogmöte om framtidens tandvård. Mötet arrangerades av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs mer

Våga fråga – om drogmissbruk

Höstinspirationsdagarna: .
– Tandvården utgör en fantastisk kontaktyta för att ta upp frågor om missbruk, säger Leena Haraké, som håller föredraget ”Att vara verktyg för förändring” under Höstinspirationsdagarna.

Läs mer

Klart med ny certifiering av tandsköterskor

Nu är det klart . att tandsköterskor kan bli certifierade i Sverige. Redan under sommaren har de första ansökningarna kommit in till förbundet.
– Det här är ett viktigt steg för att höja statusen på vårt yrke, säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet som tagit initiativet och ansvarar för certifieringen.

Läs mer

Skönsjungande sjukhus-tandsköterskor på sjön

Sektionsnytt: . Bemötande av äldre, kroppsspråk och svåra medicinska sjukdomsförlopp. Det är exempel på vad sektionen för sjukhustandsköterskor avhandlade på sin vårkurs i Luleå i maj. De hann också åka räkbåt och sjunga allsång. 

Läs mer

Examensdags för första kullen specialist-tandsköterskor i oral protetik

För drygt ett år sedan . såg de tre tandsköterskekollegorna Anette Bergström, Carolin Silling Andersson och Marina Berglund en annons om att det skulle starta en specialistutbildning i oral protetik.
– Vi blev så glada, det finns motsvarande utbildningar inom andra specialistgrupper och den här inriktningen har varit efterfrågad länge bland tandsköterskor. Vi sökte direkt, berättar Anette Bergström.

Läs mer

Förändringar i utbildningen för tandsköterskor på gång

Tandsköterskeutbildningen . kan få mer omfattande examensarbete och andra förkunskapskrav. I höst ska en ny utbildningsplan klubbas igenom. STF:s ordförande deltog på den årliga nätverksträffen för utbildningsledare och lärare då olika förändringsförslag diskuterades.

Läs mer

Kurs gav insikt om vikten av bra patientrelationer 

SEKTIONSNYTT: . Gyllene Tiders nya singel heter ”Jag drömde jag mötte fluortanten”. Kanske Per Gessle också fantiserat om tandsköterskor. Han dök i alla fall upp i receptionen när sektionen Parodontologi och Endodonti nyligen hade kurs på hans Hotel Tylösand.

Läs mer

Stor ökning av nya medlemmar

STF . har de senaste månaderna sett en markant ökning av nya medlemmar. En av frågorna som engagerar, och väcker intresset för förbundet, är arbetet med certifieringen av tandsköterskeutbildningen. STF börjar i höst med certifieringar av de nyutexaminerade tandsköterskorna som har gått en av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) godkänd utbildning med nationella riktlinjer, och med 325YH poäng.

Läs mer