Ny utbildning till klinikchef

Som första privata . aktör på tandvårdsmarknaden erbjuder Distriktstandvården tandsköterskor att söka en ettårig intern klinikchefsutbildning med start hösten 2018. Även externa ansökningar välkomnas.

Läs mer

Givande samverkansmöte

– Vi upplever ett starkt stöd . från de andra yrkesgrupperna!
Det säger Karin Udén, förbundskassör i STF, som medverkade på ett möte med tandvårdbranschen den 22 september.

Läs mer

Bättre utbildning efter IVO:s miss

I april inleddes . en förundersökning om vållande av grov kroppsskada mot den alkoholiserade tandläkare i Västsverige som hann felbehandla över 200 patienter − trots att han var anmäld till IVO.

Läs mer

Tiotal ”piratlabb” Upptäckta i Sverige

Oregistrerade . tandtekniska laboratorier har upptäckts i Sverige! Inte bara ett, utan ett tiotal ”piratlabb” har identifierats. Produkterna därifrån upp-fyller inte regelverkets krav och kan betraktas som olagliga. ”Vi ser allvarligt på det här”, säger Mitra Ghannad på Läkemedelsverket.

Läs mer

Strålskyddet glömdes bort  i nybyggda mottagningen

En tandläkarmottagning . i Piteå har brutit mot strålskyddsreglerna. Det avslöjades vid en oannonserad inspektion. Den nybyggda kliniken hade en öppen planlösning, utan hela väggar. ”Kanske borde man frågat någon som förstår sig på strålskydd innan man byggde”, säger Anders Wikander på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs mer

E-faktura fr.o.m 1/3 2017

De som blir nya medlemmar från och med 1 mars och väljer betalningssätt faktura får sin faktura via epost. STF kommer succesivt att övergå till epostfakturor. Meddela exp@svetf.se din adress eller förändrad adress.    

Läs mer

STF i samtal på Rosenbad

Hur skapar vi . en jämlik tandhälsa? Den frågan stod i centrum för rundabordssamtalet 7 juni som regeringen bjudit in tandvårdens parter till.
– Ett givande första möte, säger Marie Udén, sekreterare i Svenska Tandsköterskeförbundet, STF.

Läs mer

Dags att skydda yrkestiteln!

STF kräver . att tandsköterskor får en skyddad yrkestitel. Frågan är glödhet sedan bristen på tandsköterskor gjort att alltfler kliniker börjat anställa outbildad personal, s.k tandvårdsbiträden. Nu har förbundet uppvaktat regeringen för att få en ändring till stånd.

Läs mer