Certifiering

Certifiering av tandsköterska

Svenska Tandsköterskeförbundet utfärdar certifikat för tandsköterskor efter genomgången MYH-utbildning 325 YH poäng, enligt den nationella utbildningsplanen för tandsköterskor.

Det förekommer många olika utbildningsanordnare / huvudmän för tandsköterskeutbildningar i Sverige och vissa utbildningar är inte godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan. Svenska Tandsköterskeförbundet vill framhålla de tandsköterskor som är utbildade enligt nationell utbildningsplan godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) framför icke utbildade tandsköterskor som ett led i att höja statusen på tandsköterskeyrket.

Villkor för utfärdande av Svenska Tandsköterskeförbundets certifikat:
  • Kopia av examensbevis utfärdat av från MYH godkänd utbildning till tandsköterska skickas till Svenska Tandsköterskeförbundets expedition.
  • Kostnad för utfärdandet av certifieringsintyget är 800 kr och inkluderar en brosch samt medlemskap i Svenska Tandsköterskeförbundet.
  • Efter inbetalning skickas certifieringsintyg och brosch till angiven adress.
Medlemskap i Svenska Tandsköterskeförbundet:
  • De som väljer att certifiera sig, blir medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet under ett år.
  • Medlemskapet betalas därefter med 500 kr per år eller per månad, via autogiro 42 kr.
  • Medlemskapet inkluderar tidningen Tandsköterskan samt nyhetsbrev och möjlighet till tecknande av fördelaktiga försäkringar i Länsförsäkringar, tillgång till etiska nämnden och rabatter på STF:s kurser.

 

Svenska Tandsköterskeförbundet
Affärsgatan 6
862 31 Kvissleby
exp@svetf.se
 

Blanketter:

.

Certifiering efter MYH examen. Ej medlem

Certifiering efter MYH examen. Medlem

Certifiering, Ej medlem, äldre utbildning

Certifiering, Medlem, äldre utbildning