Göteborg

Kontaktuppgifter

. Ordförande Ulla Nööjd ulla.noojd@hotmail.com Kassör Ann-Louise Boström ann-louise.bostrom@vgregion.se Sekreterare Gunilla Pettersson gunilla.pettersson73@comhem.se    

Läs mer