Ansvarsområden

Förbundsstyrelsens ansvarsområden

 

Tandvårdsgruppen/utbildning

Erja Anttonen

Marie Udén

 

Odontologiska Riksstämman/FDI

Vakant

Marie Udén

 

Redaktionsutskottet

Annika Wahlström

Björn Hultman

Katarina Löwenbeck
 

Representantskapet

Karin Udén

Expeditionen

 

Planeringskonferensen

Expeditionen

 

Skolinformation

Marie Udén

 

Tandvård mot tobak

Marie Udén

MonaLill Hulander

 

Yrkeskonferensen

Arbetsgrupp från styrelsen

Expeditionen