Ansvarsområden

Förbundsstyrelsens ansvarsområden .

Utbildning/Bransch
Marita Fager
Marie Udén
Expeditionen

Odontologiska riksstämman
Expeditionen
Marie Udén
Mary Grace Sabado
Annika Wahlström

Yrkeskonferensen
Arbetsgrupp:
Karin Udén
Marie Udén
Annika Wahlström
Erja Anttonen
Hela styrelsen

Redaktionsrådet
Annika Wahlström
Dan Wallander
Madeleine Wendel
Katarina Löwenbeck
Expedition

Representantskapet
Karin Udén
Marie Udén
Expeditionen

Myndigheter/ Organisationer
Marita Fager
Monalill Hulander
Marie Udén
Mary Grace Sabado

Hemsidan
Marie Udén
Karin Udén
Monalill Hulander
Dan Wallander

Planeringskonferens/FS möte
Expeditionen
Marie Udén
Annika Wahlström

Skolinformation
Expeditionen

Tandvård mot tobak
Monalill Hulander
Inger Eriksson (adjungerande)
Expeditionen

Tidningsansvarig, utskick av de tidsskrifter som STF får.
Expeditionen

KSAN
Expeditionen