Styrelsen

.

 

Svenska Tandsköterskeförbundet

Affärsgatan 6

862 31 Kvissleby

tel 060-56 06 12

exp@svetf.se

 

Förbundsordförande:

Erja Anttonen, Norrköping

erja.anttonen@specialisttandlakarna.se

 

Vice ordförande:

Carin Jakobsson, Gotland

carin.jakobsson@telia.com

 

Kassör:

Karin Udén, Sundsvall

karin.uden@hotmail.com

 

Vice kassör:

Monalill Hulander, Jönköping

mhulander@hotmail.com

 

Sekreterare:

Marie Udén, Sundsvall

exp@svetf.se

 

Vice sekreterare: 

Annika Wahlström, Göteborg

annika.wahlstrom@vgregion.se

 

Suppleant: 

Marita Fager, Kolmården

marita.fager@ptj.se

 

Revisor:

Ess2 revisionsbyrå.

 

Intern Revisorer:

Ulla Nööjd, Göteborg

ulla.noojd@hotmail.se

 

Annica Wiesler-Sten, Holmsund

annica.wieslersten@yahoo.se

 

Revisorssuppleanter:

Lena Jonsson, Växjö

lena_jon1@tele2.se

 

Agnetha Boström, Luleå

agnethabostrom@telia.com

 

Etiska nämnden:

MonaLill Hulander, Jönköping

mhulander@hotmail.com

 

Monica Björkman, Malmö

monica.bjorkman@skane.se

 

Valberedning:

Monica Björkman, Malmö

monica.bjorkman@skane.se

 

Katarina Löwenbeck, Göteborg

katarina.lowenbeck@vgregion.se