Sektionen för Käkkirurgi

.
Kontakt:
Ordförande: Eva Smidt – Lysell, Nytillträde maj 2018
E-post: eva.smidt-lysell@lypex.se
Hemsida: www.kakkirtsk.se