Sektionen för Ortodonti

.
Kontakt:
Ordförande: Ann-Catrine Bengtsson
E-post: ann-catrine.bengtsson@regionhalland.se
Hemsida: www.ortodontisverige.se

 

Välkommen till ortodontisektionens yrkeskonferens
19/4 – 20/4  2018, på Hotel Clarion Sign i Stockholm!