Sektionen för Parodontologi och Endodonti

Som parodsköterska är det mycket assistans vid operationer, parodoperationer, implantatkirurgi och assistans vid periimplantit. Vi ger information före och efter operationerna, tar suturer, kanske lägger bedövning om man har den möjligheten, som parodsköterska arbetar man oftast i team tillsammans med parodontologer, hygienister och sköterskor.

Som endosköterska är det också en hel del assistans, främst vid apikalkirurgi,mycket administrativt arbete, med ekonomi, remisshantering, bokning av patienter mm.

Arbetar man på en utbildningsklinik, har man oftast ansvar för en ST-tandläkare, sköter allt som rör dom, på Odontologen i Göteborg där vi har grundutbildningen är man även med och handleder studenterna, detsamma gäller för parodsköterskorna.

Sektionen har för närvarande ca 50 medlemmar.